ปองณัฐ พานิชกุล (บุ๊ก)

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาอินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

YSDA คืออะไรสำหรับคุณ?
“YSDA เป็นองค์กรยุวชนที่มีความตั้งใจในการทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จในประเทศไทย ”

หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
“ผมมีความสนใจใน SDGs มากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจาก SDGS มีอะไรที่น่าค้นหาและน่าเรียนรู้ตั้งมากมาย”