รัฐนันท์ จิรฐา (หงิ่งงิ๊ง)

ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

YSDA คืออะไรสำหรับคุณ?
“ถ้าโรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง YSDA ก็คงจะเป็นครอบครัวที่สอง จริงๆคำว่าครอบครัวอาจจะไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ ต้องเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะ YSDA ไม่ได้ให้แค่ความสัมพันธ์แบบชั่วคราว แต่ให้มิตรภาพที่ยาวนาน อีกทั้งยังให้ความรู้ ความรัก และที่สำคัญที่ความเป็นผู้นำ”

หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
“หลังจากที่เข้ามาทำงาน สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนแปลงคือความกล้าแสดงออก เพราะการที่จะผู้นำคนได้จะต้องมีความกล้า ทั้งกล้าคิด กล้าพูดและกล้าลงมือกระทำ ถึงแม้จะยังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร แต่ก็จะพยายามต่อไปค่ะ”