นันทิพร นาคราช (นุ่น)

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และประธานกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

YSDA คืออะไรสำหรับคุณ?
“YSDA คือประตูไปสู่โอกาสหลายๆด้านค่ะ ทั้งการปฏิวัติชีวิตตัวเองให้ดีที่สุด การพัฒนาภาวะผู้นำ การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และที่สำคัญคือการลงมือแก้ไขปัญหาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะยืนยันว่ายุวชนไทยมีความสามารถอันไร้ขีดจำกัดค่ะ”

หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
“เพิ่มความสามารถในการจัดการชีวิตของตัวเอง และมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะ เพราะปัจจุบันตนเองมีบทบาทของนักศึกษา ประธานกรรมการนักศึกษาของวิทยาลัยฯ และหัวหน้าฝ่ายทะเบียนของสมัชชาฯ อีกทั้งขยายกรอบความคิดว่าตนเองและยุวชนทุกคนสามารถทำสิ่งเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ค่ะ”