กิจกรรมที่จะพาผู้เข้าร่วมทุกคนไปเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยเหลือและเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกร

วันที่จัดกิจกรรม
15 มีนาคม 2563