ชนัญชิดา จงสกุลรุ่งโรจน์ (เอิน)

ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

YSDA คืออะไรสำหรับคุณ?
“เป็นเหมือนครอบครัวที่ทำให้เราได้พบเจอมิตรภาพใหม่ๆและได้ร่วมกันทำสิ่งที่ดีๆให้สังคม”

หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
“หลังจากที่เข้ามาทำงานในYSDA แล้ว ทำให้เอินรู้จักความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองทำมากขึ้นและรู้จักที่จะหาประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ”