ภัทรพงศ์ ลี้สุนทรไพศาล (ทิวลิป)

ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แผนการเรียนวิทย์-คณิต

 YSDA คืออะไรสำหรับคุณ?
“กลุ่มเยาวชนที่มีใจรักที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย SDGs ทั้ง17 ข้อ และเป็นเยาวชนที่เป็นผู้นำที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต”

หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
“ได้ฝึกความเป็นผู้นำ ได้ฝึกการเป็นพิธีกรครั้งแรก ได้ฝึกที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ SDGs ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆทำให้มีความผูกพันธ์และรู้สึกเหมือนเป็นอีกครอบครัวหนึ่ง มีความสุขทุกครั้งที่ได้งานร่วมกับเพื่อนๆ และทำให้รู้จักคนเยอะขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้ที่จะได้ทำงานด้วยกันเป็นทีม”