อภิญญา ยงศิริ (แฟร์)

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

YSDA คืออะไรสำหรับคุณ?
“ํYSDA เป็นพื้นที่ที่ให้เยาวชนได้ลงมือทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำในเชิงสร้างสรรค์ ได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่และคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้พัฒนาและดีกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ”

หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
“หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้วรู้สึกว่าเรามีความกล้า และเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่าเรานี่แหล่ะก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีขึ้นได้ แล้วก็ใส่ใจสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น”