เศรษฐภัทร์ สุริยะโชติฐากุล (เอิร์ธ)

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

YSDA คืออะไรสำหรับคุณ?
“YSDA สำหรับผมหรอครับ คือมันเหมือนเป็นครอบครัวไปเเล้ว YSDAเหมือนเป็นบ้านผมอีกหลังที่อบอุ่นไปเเล้วครับ”

หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
“หลังจากที่ได้เข้ามาใน YSDA ผมได้ทำในสิ่งที่ผมไม่เคยกล้าคิดจะทำ ทำให้ผมมีความเป็นผู้นำมากขึ้น มีความกล้าที่จะลงมือทำครับ”